wettelijke vermelding

Deze website is eigendom van Carolien van Santen

 

HippoKing is de commerciële naam voor de activiteiten rondom de verkoop, commercialisatie  en productie van verzorgingsproducten voor dieren, door de éénmanszaak Horse Corner

Contactgegevens: Carolien van Santen - zaakvoerder

Adres maatschappelijk zetel: Lageweg 22; 4288JM Uitwijk

Telefoon: + 0031 6 4421 7701

E-mail: horsecorner@live.nl

KVKnummer:  11068200

BTW: NL00203724B81

 

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden.  Op onze webwinkel zijn de verkoopvoorwaarden van toepassing.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Carolien van Santen  of rechthoudende derden.  Kings'Klei is een gedeponeerd merk. 

 

Je mag geen gegevens of foto’s van deze website kopiëren of gebruiken zonder onze toestemming.   

 

Andere handelaars, websites en sociale mediasites die naar onze website linken dienen uitdrukkelijk te vermelden dat ze doorlinken naar de hippoking.be website.   Het is niet toegestaan de inhoud van de website te verwerken in eigen webpagina’s (embedding van informatie); tenzij door middel van de op de website aangeboden koppelingen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is en de gelinkte sociale mediakanalen van Jorgen Briers, zijn van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk en/of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Carolien Van Santen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Carolien van Santen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

Carolien van Santen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De productsamenstelling op de website wordt ter informatie meegeven. De producten bevatten een etiket met de volledige samenstelling van wat in de pot zit.  We doen ons best om de informatie zo goed mogelijk accuraat en uptodate te houden. 

 

Recht op wijziging 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Carolien van Santen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Carolien van Santen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Aanprakelijkheid links en informatie van derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Carolien van Santen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Lees ook:

Privacybeleid en Gebruik van Cookies